Skip to main content

Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları için Bard Destekçileri


Kaynaklar

Kaliteden Riskin Azaltılmasına Kadar Birçok Konuda sağlık hizmetleri Sağlayıcılarına Yönelik Bard Destekçileri

Sağlık hizmetleri sürekli değişen ortamında tıbbi tesislerin, hasta bakımı için yeni kalite standartlarını, giderek artan maliyetlerle dengelemesi gerekmektedir.  Olumlu hasta sonuçlarına ve uygun maliyetli bakım sağlamaya odaklanarak kanıt tabanlı karar verme mekanizmalarının uygulanması önem kazandı.

Bard olarak, hasta bakımı kalitesini artırmaya odaklanarak dünya çapında sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışırken aynı zamanda hem hasta hem de klinisyenler için olası olumsuz etkileri ve riskleri önlemek için yenilikçi yollar keşfediyoruz.
 
Odaklandığımız temel alanlar arasında aşağıdakiler gösterilebilir:

  • Çözüm Sağlayıcısı – Kapsamlı bir ürün portföyü sunuyor ve bir dizi prosedür, koşul ve hasta durumuna yönelik çözümler sağlıyoruz.
  • Radyasyon Azaltma - Sağlık hizmetleri alanı çalışanlarının ve hastaların maruz kaldığı radyasyon miktarının azaltılması.
  • Sağlık Hizmetleri Ekonomisi - Sağlık hizmetleri ekonomisi yaratmak (ENG) ve müşterilerimizin Bard'ın hasta sonuçları ve sağlık ekonomisi alanına kattığı değeri anlamasına yardımcı olmak için sonuç araçları ve kaynaklar sunuyoruz.
  • Güvenlik – Doğru prosedürde doğru ürünün kullanılması doğru sonuca ulaşılmasına olanak sağlar; Bard ürünlerinin kullanılması, enfeksiyon oranını ve hastaneye geri dönüş sayısını azaltmak gibi klinik avantajlar sağlayabilirken aynı zamanda Sağlık hizmetleri maliyetlerini de azaltır. 
  • Daha Az İnvazif/Daha Küçük - Daha küçük ve daha az invazif ürünlerin geliştirilmesi.
  • Daha Az Komplikasyon - Olumsuz olaylardan finansal olarak etkilenmeye başlayan müşterilerimiz için daha da kritik bir konu olan, komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olacak ürünlerin tasarlanması.
  • Daha Az Değişkenlik – Hata risklerini azaltmak ve hasta odaklı sonuçları geliştirmek için tasarlanan ortak yaklaşımları ve süreçleri içeren ürün standartlaştırılmasının teşvik edilmesi. (Kaynak: OHA 2012)

Sağlık hizmetleri bu alanlara doğru ilerlemektedir ve biz de Onkoloji, Üroloji, Vasküler ve Cerrahi uzmanlık alanlarında ilerlememizi sürdürmekteyiz.


Articles

Misyonumuz

Müşterilerimizin kalite, doğruluk, hizmet ve inovasyon beklentilerini karşılayan, karlı biçimde geliştirilen, üretilen ve satılan, değer odaklı ürünlerle hayatları ve Sağlık Hizmetlerini geliştirirken aynı zamanda çalışanlarımız için fırsatlar yaratmak. Bunun sonucunda hissedar değerini en iyi duruma getirebilir ve tüm dünyada saygı duyulan bir Sağlık Hizmetleri şirketi olabiliriz.

Kariyer

Achieve more, grow more, be more™