Skip to main content
Bard About

100 Yılı Aşkın Süredir Global Ürün İnovasyonu


C. R. Bard, Inc., 100 yılı aşkın süredir klinisyenlerin ve hastalarının değişen gereksinimlerini karşılayan, yenilikçi tıbbi cihazlar geliştiriyor. Günümüzde, üroloji, onkoloji ve vasküler hastalıklarla ilişkili tıbbi koşulların tanısı, tedavisi, onarımı ve uzun vadeli yönetiminin yanı sıra cerrahi uzmanlık alanlarına yardımcı olacak yaklaşık 15.000 ürün sunmaktan dolayı gururluyuz.

Daha iyi klinik ve ekonomik sonuçlar elde etme ortak hedefinin gerçekleştirilmesi için işbirliğini teşvik eden ilişkiler geliştirmeye odaklanıyoruz. Sağlam bir ürün portföyünün yanı sıra bunları da sunuyoruz:

  • Eğitsel girişimler Hekimleri ve personeli, ürün kullanımını ve hasta bakımını iyileştirmek için eğitsel girişimler
  • Geri ödeme yüklerinin azaltılmasına yardımcı olacak şekilde enfeksiyon oranlarının en aza indirilmesini sağlayacak kullanıma hazır programlar
  • Ekonomik modeller, hasta tarafından bildirilen sonuçlar, klinik kanıt ve kanıta dayalı karar verme sürecini destekleyen kanıt özetleri
  • Standardizasyon girişimlerine olanak tanıyan ve klinik sonuçları aynen korurken maliyetin azaltılmasını sağlayan komple ürün portföyü
CORP 16-48.01