Skip to main content

Hastalıklara göre Ürünler


Bard, hasta bakımını geliştiren teknolojik inovasyonlar konusunda uzun süredir kararlı biçimde çalışmaktadır. Günümüzde Bard , klinik, ekonomik ve hasta memnuniyeti sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olan daha özelleşmiş ürünler ve hizmetler sağlamaya odaklanmaktadır.

Hastalık Tedavi Alanları

  • Vasküler Hastalıkların Yönetimi - Ürün yelpazesi, periferal vasküler hastalığın (PVD), son aşama böbrek hastalığının ve kalp ritim bozukluklarının tedavisi için çok sayıda minimal invazif cihazları kapsamaktadır.
  • Ürolojik Hastalıkların Yönetimi ve Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi (TTM) - Ürün yelpazesi, temel üroloji drenaj ürünleri, bağırsak ve üriner kontinans ürünleri, ürolojik özel ürünleri ve Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi ürünlerini kapsamaktadır. Bard‘ın 1934 yılında piyasaya sürdüğü Foley kateteri, üroloji alanında en sık kullanılan ürünlerden biri olmaya devam etmektedir.
  • Onkolojik Hastalıkların Yönetimi - Ürün yelpazesi, çeşitli kanserlerin, diğer hastalıkların ve bozuklukların tedavisi ve yönetiminde kullanılan çok sayıda cihazı kapsamaktadır.
  • Cerrahi – Ürünler arasında fıtık ve yumuşak doku onarımları için implante edilebilir greftler ve fiksasyon cihazlarının yanı sıra hemostatlar ve cerrahi yapıştırıcılar yer almaktadır.

Bard Hastalık Yönetimine odaklanarak kaynaklarını kalite, doğruluk, inovasyon ve hizmetten oluşan kılavuz ilkelerimizi bünyesinde barındıran teknolojik gelişmelerle sağlık hizmetleri geliştirilmesi sürecine yönlendirmeye devam edecektir.

CORP 16-45.01