Skip to main content

Misyon, Değerler ve Kılavuz İlkeleri


Misyon Beyanı

Müşterilerimizin ve hastalarımızın kalite, doğruluk, hizmet ve inovasyon beklentilerini karşılayan değer odaklı ürünleri karlı biçimde geliştirerek, üreterek ve satarak, hayat kalitesini ve sağlık hizmetlerini geliştirirken aynı zamanda çalışanlarımız için fırsatlar yaratmaktır. Bunun sonucunda hisse değerini en iyi duruma getirebilir ve tüm dünyada saygı duyulan bir sağlık bakımı şirketi olabiliriz.Temel Değerler ve Kılavuz İlkeleri

Kalite, Doğruluk, Hizmet ve İnovasyondan oluşan Temel Değerlerimiz, özümüzü ve tutkularımızı belirler. Bu değerler, bizi gelecekte karşılaşacağımız zorluklara hazırlar, günlük etkinliklerimize yön verir ve misyonumuzla paralel hareket etmemizi sağlar. Bunlar, davranışlarımızın ve iş arkadaşlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız ve içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar tarafından nasıl görülmek istediğimizin temelini oluşturur.

 Temel Değerlerimizin genişletilmiş bir hali olan bu sekiz Kılavuz İlke, işimizi nasıl yapıyor olduğumuzu ve gelecekte nasıl yapacağımızı açıklar.
 

İşimiz İçin Tutku

1. İşimiz İçin Tutku

Ürünlerimize ve hizmetlerimize ihtiyaç duyan hastaların hayat kalitelerinin iyileştirilmesine odaklanıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirdiğimiz uzun tarihimizle gurur duyuyoruz ve çalışmalarımızın fark yarattığına gerçekten inanıyoruz. Her zaman en yüksek kaliteli ürün ve hizmetleri sağlamak için çalışıyoruz.

Müşterilerimiz için Vazgeçilmez Olmak

2. Müşterilerimiz için Vazgeçilmez Olmak

Müşteri beklentilerinin anlaşılması, beklentilerin üzerine çıkılması ve müşterilerimizin gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Hastalarını başarıyla tedavi etmek için yaratıcı konseptlerini değer katan ürün ve hizmetlere dönüştürmek isteyen sağlayıcılar ve diğer klinisyenler için tercih edilen şirket olmaya çok önem veriyoruz.

Yaratıcı Düşünceyi Teşvik Etmek

3. Yaratıcı Düşünceyi Teşvik Etmek

Misyonumuzu başarmamızı, standartlar belirlememizi ve piyasada başarılı olmamızı sağlayacak yeni, işe yarayacak ve yaratıcı fikirlere değer veririz. Açık ve esnek bir ortamı teşvik ederek, yeni tıbbi cihaz veya hizmetlere yönelik fikirleri olan çalışanlarımız ya da mucitler ve doktorlardan gelen özgün konseptleri ve çözümleri destekliyoruz.

En Yüksek Düzeyde Etik Davranışlar

4. En Yüksek Düzeyde Etik Davranışlar

Tamamen dürüstlüğün ve etik davranışların, kimliğimiz ve faaliyetlerimizin merkezinde olduğuna inanıyoruz. Taahhütlerimize bağlı kalarak ve inanılır, güvenilir olarak birbirimize, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara duyduğumuz saygıyı gösteriyoruz. 

Sahiplenmek ve Gurur Duymak

5. Sahiplenmek ve Gurur Duymak

İşimizle gurur duyarız, inançla hareket ederiz; birbirimize, şirketimize, müşterilerimize ve hissedarlarımıza karşı sorumluluk duyarız. C. R. Bard, Inc.'nin ayrılmaz bir parçası olarak, C. R. Bard, Inc.'ın başarısına değer katmak ve başarısını paylaşmak için birbirimize gerektiği gibi davranır ve açık iletişim kurarız.

Örnek Liderlik

6. Örnek Liderlik

Liderliğin ve inisiyatifin önemine inanırız. Çalışanlarımızın, yeni standartlar belirlemek için cesaret ile bilgi ve diğer kişileri olumlu eylemlere motive etmeleri için becerilerle desteklenmesi gerektiğini düşünürüz. Liderlerin etkili iletişim kurmasını, karşılaştığımız engelleri ortadan kaldırmalarını ve mükemmelliğe erişmek için ihtiyacımız olan tüm araçları sağlamasını bekleriz.

Kazanmak için Oynamak

7. Kazanmak için Oynamak

Değerlerimizin yol gösterdiği kolektif rekabetçi ruhun, pazarda liderliğin anahtarı olduğuna inanırız. Kazanmak için oynarız ve dolayısıyla işlemler yerine sonuçlara odaklanılmasını ve değer verilmesini sağlayan zorlu ve iddialı hedefler koyarız.

Açık ve Kapsayıcı Olmak

8. Açık ve Kapsayıcı Olmak

Yeni fikirlere açığız, farklı geçmişlere ve diğerlerinin fikirlerine saygı duyarız ve çalışanlarımızın işlerinde kendileri olmalarını isteriz. Tüm yeteneklerin işlevsel ve coğrafi sınırlar arasında birlikte çalıştığı, çeşitli bakış açılarını ve yetkinlikleri paylaştığı ve işletmemiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz ve hizmet verdiğimiz hastalar için üstün sonuçlar verdiği, kapsayıcı bir kültürü benimseriz. Çalışanların birbiriyle uyumlu hareket ettiği, global olarak çeşitliliği bünyesinde barındıran bir şirketiz.

CORP 15-250