Skip to main content

Araştırma ve Geliştirme ile Ürün Liderliği ve İnovasyon

 

Bard olarak hedefimiz, her zaman klinik sonuçları iyileştirmek ve bakım maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yeni, yenilikçi tıbbi teknolojiler sağlamaktır. 

Ürünlerimiz,  sağlık çalışanlarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır ve hasta güvenliği, konforlu ve bakımı konularında hassastır. Global Araştırma ve Geliştirme biriminin inovatif düşünce sistemi, becerileri ve yetkinlikleri sayesinde ürünler yaratıyoruz ve geliştiriyoruz. Bu amaçla tespit ettiğimiz, aldığımız ve yeni tıbbi teknolojiler geliştirdiğimiz dış kaynakları da kullanıyoruz.
 
Ar-Ge yatırımları kararlarımız, daha iyi klinik ve ekonomik sonuçlar elde etmek için şeffaf ve tutarlı ürün liderliği stratejisi bakış açısından verilir.  Müşterilerimizin anlamlı iş ortağı olmak için çok çalışıyoruz.  Daha iyi teknolojilerin hasta bakımını iyileştirdiğine ve kolaylaştırdığına inanıyoruz.

Bard ürün gelişimi yetkinliklerini ve ürünleri zamanında ticari hale getirme konusundaki kanıtlamış yeteneğini, diğer kuruluşlardan ürünlerin ve ürün geliştirme fırsatlarının, iç gelişim çabalarını gerektiği gibi desteklemesini sağlamak için akademik, tıp ve endüstriyel alanlardan uygun iş ortaklarını çekmek amacıyla kullanılır.

Gelir artışı stratejimizin en önemli bileşenlerinden biri, tıbbi koşulları, değişken sağlık bakımı ortamında daha az invazif prosedürle ve daha uygun maliyetli olarak tedavi etmek için yenilikçi, teknoloji tabanlı çözümleri belirleme, üretme ve pazarlama yeteneğimizdir.

 
Bard inovasyon konusundaki kararlılığının ve büyüme stratejimizi gerçekleştirme becerimizin bir ölçütü olarak son yıllarda Ar-Ge yatırımlarını önemli ölçüde artırdı. 2001'de 53 milyon dolar olan Ar-Ge yatırımları 2016 yılında 292 milyon dolara yükseldi.  Lutonix®, Clearstream®, Angiomed®, China ve Medivance olmak üzere tüm bölümlerimizde tasarım merkezlerimiz bulunuyor.

 

Yıllara Göre Bard İnovasyonları{4]

Bard Foley kateteri, kalp uyarımı kateteri, arteryel protez, anjiyoplasti kateteri ve ilaç kaplı balon kateteri gibi birçok aracın icat edilmesinde öncü olmuştur.

Yeni bir ürün için harika bir fikriniz mi var? (ENG)

CORP 16-75.02