Skip to main content

Etik, Sorumlu ve Kurumsal Bir Birey Olmak


İnsanların yaşamları üzerindeki etkilerimiz, tasarladığımız ve ürettiğimiz tıbbi cihazların sağladığı, sağlık açısından olası faydalarla sınırlı kalmamaktadır.

C. R. Bard Foundation ve çalışanların gönüllü çalışmaları ile zaman, para ve ürün bağışlarıyla, içinde yer aldığımız ve faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda, eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal refah, sanat ve kültür girişimlerini destekliyoruz.

Ayrıca farklı geçmişlere ve bakış açılarına sahip yetenekli bireyleri istihdam ederek, dünya üzerindeki birçok kültüre yayılan kapsayıcı bir iş gücü geliştiriyoruz. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı, rekabetçi maaş ve yan haklar ve ilk başladıkları görevin ötesine geçmeleri için kariyer gelişim fırsatları sağlıyoruz.

Taahhüdümüz, yürürlükteki tüm yerel yönetmeliklerin yanı sıra katı çizgilere sahip kurum içi standartlarımızın gereklerini yerine getirecek biçimde insanları ve çevreyi koruma konusunu da kapsar. Etik, sorumlu ve kurumsal vatandaşlık, kültürümüzde yer alır ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, devletler ve meslektaşlarımızla olan tüm etkileşimlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

En güncel Sürdürülebilirlik Raporumuzdan (ENG) bu konuda daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

CORP 16-72.01