Skip to main content

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz, Toplumumuz, İşimiz ve Çevre Açısından Sürdürülebilirlik


Sürdürülebilirlik C. R. Bard, Inc. için soyut bir kavram değildir. Temel Değerlerimiz olan Kalite, Doğruluk, Hizmet ve İnovasyon, şirketimizi gelecek yıllarda pazarın üzerinde bir gelir artışı elde edecek şekilde konumlandırma konusundaki stratejik hedefimizle yakından ilişkilidir.

Hastalar için hem güvenli hem de etkili, gelişmiş tıbbi teknolojiler üretmek doğal kaynaklar gerektirir. Dolayısıyla bu kaynakları, gelecek nesillerin kullanımı için korunmalarına yardımcı olmak amacıyla verimli ve sürdürülebilir yöntemlerle yönetmek için çaba gösteriyoruz. Taahhüdümüz, yürürlükteki tüm yerel yönetmeliklerin yanı sıra katı çizgilere sahip kurum içi standartlarımızın gereklerini yerine getirecek biçimde insanları ve çevreyi koruma konusunu da kapsar.

Son Sürdürülebilirlik Raporumuzda, ürünlerimizi tasarlama ve üretme yöntemlerimiz ve iş arkadaşlarımıza, içinde bulunduğumuz toplumlara ve çevreye davranış şeklimiz dahil olmak üzere sürdürülebilirlik açısından geçerli performansımız ve çabalarımız ile ilgili detayları ve içerği sağlamayı hedefledik.

CORP 16-72.03