Skip to main content

Birlikte İlerlemek

Birlikte İlerlemek

Bard , dünyanın en büyük üçüncü sağlık bakım pazarı olan Japonya'da uzun zamandır faaliyet göstermektedir. 40 yılı aşkın süredir Bard ürünleri, Bard ile Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.'nin bir ortak girişimi olan Medicon tarafından ülkedeki klinisyenlere pazarlanmaktadır. Kasım ayında Bard, Medicon'un tamamını satın alarak varlığını artırmıştır.
 
Yıllar içinde Medicon, ürolojik drenaj, implante edilebilir portlar ve fıtık onarımı dahil olmak üzere bir dizi önemli segmentte dikkate değer bir pazar payı oluşturdu. Japonya'da büyüme fırsatlarının artmasıyla birlikte kuruluş, üst düzey klinik ve yasal yetkinlikler geliştirdi ve Tokyo'da klinisyenlerin, hayat kalitesini ve sağlık bakımını geliştirmelerine yardımcı olacak ürün ve tekniklerin tanıtıldığı ve bu konularda eğitimlerin verildiği gelişmiş bir eğitim merkezi olan Medicon Healthcare Science Center'i (MHSC) açtı.
 
2015 yılının Aralık ayında, Girişimsel Kardiyolog Hiroshi Ando, MD, Japonya'da kullanılan bu türde ilk cihaz ve Bard 'ın bu bölgedeki büyümesini desteklemesi beklenen yenilikçi ürünlere bir örnek olan Crosser® CTO Rekanalizasyon kateterinin kullanımı için meslektaşlarını eğitmek amacıyla MHSC'deydi.
 
“Dr. Ando, "Japon hekimleri, Kronik Total Oklüzyon (CTO) lezyonlarını kılavuz telle nasıl geçebileceklerini biliyor. “Ancak CTO'yu geçebileceğimiz ancak lezyona balon kateteri gibi bir terapötik cihazı ilerletemediğimiz birçok vaka var," diyor.” Crosser® Kateter, tıkanıklığa baypas uygulamak yerine oklüzyonu delmek için yüksek frekansta titreşim üretiyor. Klinisyen daha sonra bölgeye anjiyoplasti balonunu geçirebilmekte, plak birikintisini arteryel duvara karşı yassıltabilmekte ve kan akışının tekrar sağlanması ve sürdürülmesi için bir vasküler stent yerleştirebilmektedir1.1.
 
Dr. Ando, kademeli hasta seçimi, geçiş teknikleri ile ilgili deneyimlerini ve bilgisini ve diğer hekimlere yardımcı olacak ipuçlarını diğer hekimlerle paylaşmak çok istekli. “Hekimlerin yeni sistem tekniği, hastalar üzerinde gerçekten kullanmadan önce tanıması çok önemli," diyor. ““Bu eğitim programı Crosser® Kateter Sistemi'nin Japonya'da başarıyla piyasaya sürülmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağını düşünüyorum," diye devam ediyor.”

1Crosser® Kateter Sistemi Kullanım Kılavuzu