Skip to main content

Ameliyathanede Sinerji

Ameliyathanede Sinerji

Brian Bruckner, MD, Houston Methodist Hospital'da kardiyotorasik, kardiyovasküler ve torasik cerrahide klinik uzmanlığa sahip bir kalp ve akciğer transplantasyonu cerrahıdır. 

Dr. Bruckner, bir akciğer rezeksiyonu yaptığında endişe duyduğu konulardan biri kanamadır. Akciğer cerrahilerinin en sık karşılaşılan komplikasyonlarından biri hava sızıntısıdır ve bu durum hastanın daha uzun süre hastanede yatmasına neden olabilir.1 Bir balonu kestikten sonra şişirmeye çalıştığınızı düşünün. Dr. Bruckner, genellikle kanserli bir lezyonu çıkartmak için akciğer ameliyatı yaptığında, gerçekleştirmeye çalıştığı şey işte tam da budur. “Bir hava sızıntısı tespit ettiğimiz akciğerin etkilenen alanına, kullanım endikasyonlarına uygun olarak Progel® Pleural Air Leak kapatıcısı uyguluyoruz," diye açıklıyor. Progel® Pleural Air Leak kapatıcısı, açık akciğer rezeksiyonu sırasında standart viseral plevra kapatmasından sonra 2 mm'den büyük hava sızıntısı yaratan görünür alanların intraoperatif olarak kapatılması için FDA tarafından onaylanan tek kapatıcıdır.  Güçlü bir sızdırmazlık sağlamak için akciğer dokusuna yapışan güçlü, esnek bir hidrojel oluşturur. Daha sonra doğal iyileşmeyi desteklemek için 30 gün içinde emilir.2

Progel® Pleural Air Leak kapatıcısı, AristA® AH hemostat gibi Bard'ın Davol iştiraki tarafından kısa bir süre önce satın alınan bir biyo-cerrahi teknolojidir. Her iki teknoloji de genellikle aynı cerrahi prosedür sırasında aynı klinisyenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Dr. Bruckner, örneğin göğüsteki bir vasküler cerrahi prosedüründe Arista® AH hemostatı, difüz kanamaların kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için geleneksel hemostaza ek olarak uygulamaktadır. Bu, hasta üzerinde uygulanmakta olan tek cerrahi işlem olmayabileceğinden Dr. Bruckner, aynı zamanda akciğer adhezyonları da yapması gerekebilmektedir. Akciğer dokusu ya da plevranın disekte olması durumunda, adhezyonun çıkartılması bazen hava sızıntılarına neden olabilmektedir.  

Bu tamamlayıcı teknolojilerin tek portföyde toplanmasıyla elde edilen sinerji, Bard ve Davol'un, kritik düzeydeki hastaların tedavisi için etkili, kendini kanıtlamış ürünler sağlayarak ameliyathanedeki klinisyenlere daha fazla değer sunmasına olanak tanıdı.