Skip to main content

Gizlilik Politikası

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2017

Bard Istanbul Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., iştirakleri, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer tüzel kişiler ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticileri (topluca “Bard”, “biz”, “bizi”, “bizim”) online/çevrimiçi ziyaretçilerimizden toplayabileceği bilgilerin gizliliğinin korunmasının önemini kabul etmektedir. Bu amaçla, online/çevrimiçi ziyaretçilerimizin gizliliğine saygı göstermeyi taahhüt etmekteyiz. Amacımız, sizden aldığımız ve sizin hakkınızda olan bilgilerin toplanması ve kullanılmasına ilişkin gizlilik konusundaki beklentileriniz ile meşru ticari menfaatlerimizi dengelemektir. Gizlilik Politikası, İnternet sitemizi (işbu “Site”) ziyaretiniz ile, hakkınızda öğrendiğimiz bilgilerin tarafımızca nasıl yönetildiğini açıklar.
 

Kişiyi Tanımlamak için Kullanılan Bilgiler

“Kişisel Bilgi”, işbu Gizlilik Politikası kapsamında, kullanıcıların bir birey olarak tanımlanmasına veya belirlenmesine imkan sağlayan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bilgilerle birlikte kullanılsın ya da kullanılmasın, belirli bir kişiyi tespit etmek için kullanılamayacak şekilde kimlikten arındırılan, kümelenen ya da diğer bir şekilde anonim hale getirilen bilgiler kişisel bilgi olarak addedilmemektedir.

İşleme Amacı

Bard, isim, adres, E-posta adresi ve benzeri gibi kişiyi tanımlama için kullanılan bilgileri, yalnızca Site ziyaretçisi tarafından kendi isteğiyle verildiği takdirde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 5 ve 6. maddeleri uyarınca toplamakta ve işlemektedir. Tarafımızca toplanan tüm bu bilgiler sadece şirket içi ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Belirtmek isteriz ki; Kişisel Verileriniz, ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanan durumlar haricinde, toplanan bu bilgilerin satılmasına, ticaretinin yapılmasına, herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmasına veya onlar tarafından görüntülenmesine tarafımızca izin verilmeyecektir. Bu bilgiler, en yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler tarafımızca Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, yetkili kamu kurumlarıyla ve özel kişilerle, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, paylaşılabilecektir:

 • tarafımızca bu bilginin paylaşılmasına dair rızanızı verdiğinizde;
 • talep ettiğiniz bir hizmeti yerine getirmek için tarafımızca bu bilginin paylaşılması gerektiğinde. Örneğin, bu bilginin piyasa/market araştırması, dolandırıcılıktan korunma, veri analizi ve/veya e-posta yönetimi amaçları ile üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ile paylaşılması gibi;
 • kanun, yönetmelik ve yasal süreç, bilginin açıklanmasını gerektirdiğinde; veya
 • fiziksel zararı veya finansal bir kaybı engellemek veya şüpheli ya da var olan yasadışı bir faaliyete dayalı soruşturma ile alakalı olarak tarafımızca açıklanmasının gerekli veya uygun olduğu düşünüldüğünde.

Talep etmedikçe işbu Site’yi ziyaret etmenizin sonucu olarak e-posta almayacaksınız.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Bard Istanbul Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Windowist Tower Eski Büyükdere Cad. No:26, Maslak, 34467, Istanbul, Türkiye adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Bard tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Bard’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Olmayan Kullanım Bilgileri

Sitemizi kullanmanızla ilgili olarak kişisel olmayan belirli bilgiler de tarafımızca otomatik olarak toplanabilir (“Kullanıcı Bilgileri”). Örneğin, Site’mizi her ziyaretinizde IP adresiniz ve tarayıcı bilgileriniz toplanacaktır. Bu bilgi Site’mizi analiz etmek ve geliştirmek ve kullanıcılarımıza tatmin edici bir deneyim sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcı Bilgileri veya toplu bilgiler (doğrudan münferit bir şahsı tanımlamayan bilgiler) üçüncü kişilerle yasal amaçlarla paylaşılabilecektir.

Kullancı Bilgileri’ni toplamak, kullanıcıların Site’yi nasıl kullandıklarını incelemek ve diğer internet sitelerinde size reklam temin etmek/sağlamak amacıyla Site’de Google Analytics kullanılmaktadır. Bilginizin Google Analytics tarafından kullanılmasının nasıl engelleneceğine ilişkin daha fazla bilgi için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Çerez Veriler

İşbu Site, çevrimiçi ziyaretleriniz hakkındaki bilgileri depolamak ve kimi zaman izlemek için çerezleri kullanabilir. Çerezler web sunucusu tarafından tarayıcılara yollanan ve bilgisayarınızın hard diskinde depolanan bilgi parçalarıdır. Çerezler bir İnternet sitesindeki sayfaların nasıl, ne zaman ve kaç kişi tarafından ziyaret edildiğini gösterir. Bu teknoloji kişisel bilgileri toplamaz; toplanan bilgi toplu, tanımlanabilir olmayan bir şekildedir. Ziyaretiniz süresince anonim olarak kalırsınız. Çerezler internet sitelerinde yaygın olarak kullanılmakta ve bilgisayarınıza zarar vermemektedir. Bu teknoloji sayesinde elde edeceğimiz bilgilerle bu Siteyi geliştirmek tarafımızca amaçlanmaktadır.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Bard, ziyaretçilerimize kaynak olarak, diğer İnternet sitelerine bağlantı sağlayabilir. Hatırlatmak isteriz ki diğer siteler tarafımızca kontrol edilmemektedir ve her türlü durumda işbu Gizlilik Politikası mevzubahis İnternet sitelerine uygulanmamaktadır. Ziyaret ettiğiniz her internet sitesinin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ederiz.

Çocuklar

İşbu Site 18 yaşının altındaki çocukların kullanımına uygun değildir. Bu yaş gurubunda olan Site ziyaretçilerinden kasıtlı olarak bilgi toplanmayacaktır.  18 yaş altındaki bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızı düşündüğünüz takdirde, lütfen aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşın. Veliler ve vasiler çocukların çevrimiçi aktivitelerini gözlemlemek ve denetlemek için teşvik edilmelidir.

Bilgilerinizin Nasıl Korunduğu

Bilgilerinizi korumak adına makul güvenlik programları kullanılmaktadır. Ancak, İnternet üzerindeki hiçbir veri %100 güvenli olarak güvence altına alınmamaktadır. Bu nedenle, bilgilerinizin güvenliği tarafımızca temin veya garanti edilmemektedir ve tarafımıza gönderdiğiniz veya ilettiğiniz her türlü bilgi kendi sorumluluğunuzdadır.

Değişiklikler

Gizlilik Politikası’nda yapılacak olan her türlü değişiklik bu sayfada yayınlanacak olup söz konusu değişiklikler herhangi bir zamanda ve bir bildirimde bulunulmaksızın yapılabilecektir. Bu doğrultuda, Gizlilik Politikası’ndaki değişikliklerden ve/veya en güncel politikamızdan haberdar olmak için bu sayfaya sıklıkla bakmanız tavsiye edilmektedir. Bu tip tadilleri, değişiklikleri veya güncellemeleri yayınladıktan sonra Site’mizi kullanmaya devam etmeniz, bunun gibi her türlü yeni veya düzenlenmiş Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi göstermektedir.

Diğer Koşullar

İşbu Site’yi kullanımınız Kullanım Koşullarımıza tabidir.

Bize Ulaşın

Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bize bu numaradan veya yukarıda verilen adresten ulaşın: [].